Informacion
Përshëndetje vizitorë i/e nderuar, kjo faqe do të mbyllet së shpejti. Tani e kemi hapur faqen e re shumë më moderne dhe pa regjistrime, por është në përpunim. Vizito faqen e re kliko te adresa http://www.hoqaeqytetit.blogspot.ch